Odpowiedzialność Cywilna
AutoCasco / KRadzież
Dom / Mieszkanie
Nieszczęśliwe Wypadki
Działalność gospodarcza
Wakacje / Wyjazd
Imię i nazwisko:       Telefon:            
Dogodny termin:       Godziny kontaktu:   
Moto - Assistance

Autocasco (AC) / Kradzież (KR)

Dobrowolne dwuwariantowe ubezpieczenie - z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe. Chroni ubezpieczającego przed uszkodzeniem oraz kradzieżą samochodu i jego wyposażenia.

Dzięki nowym rozwiązaniom m.in. poprzez wprowadzenie wielu wariantów i opcji ubezpieczenia - można konstruować ofertę ubezpieczeniową w sposób umożliwiający elastyczne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta co do zakresu ochrony, jak również - co jest niezwykle istotne - do ceny ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC oferowane jest w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:
  • WARIANT SPECJALNY (warsztat)
    W wariancie ubezpieczenia SPECJALNYM odszkodowanie realizowane jest poprzez wypłatę odszkodowania określonego na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej, uwzględniającą koszt części montowanych w samochodach fabrycznie nowych (bez względu na aktualny wiek pojazdu). Wariant ten kierowany jest głównie do nabywców samochodów fabrycznie nowych, oczekujących wysokiej jakości ochrony ubezpieczeniowej. Niemniej jednak, umowę ubezpieczenia w powyższym wariancie mogą zawrzeć również posiadacze samochodów używanych, ceniących sobie ponad przeciętny zakres ubezpieczenia.

  • WARIANT PODSTAWOWY (wycena)
    W wariancie ubezpieczenia PODSTAWOWYM odszkodowanie wypłaca się na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej, które pozwoli na przywrócenie pojazdu do stanu bezpośrednio przed szkodą. Sposób naprawy oraz wybór warsztatu, w którym będzie naprawiany pojazd zależy wyłącznie od Klienta. W wariancie PODSTAWOWYM istnieje również możliwość naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z firmą ubezpieczeniową. Wariant ten stanowi produkt powszechny oraz przystępny cenowo.


Kontakt
tel/fax:
(33) 8214 003
506 031 101

Lokalizacja
ul. Zamoyskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
jak dojechać »Kontakt z naszym agentem
w Wodzisławiu Śląskim

Wszelkie prawa zastrzeżone bausc.pl
słowa kluczowe: ubezpieczenia bielsko-biała, ubezpieczenia bielsko,
bielsko ubezpieczenie