Odpowiedzialność Cywilna
AutoCasco / KRadzież
Dom / Mieszkanie
Nieszczęśliwe Wypadki
Działalność gospodarcza
Wakacje / Wyjazd
Imię i nazwisko:       Telefon:            
Dogodny termin:       Godziny kontaktu:   
Moto - Assistance

Dom / Mieszkanie

Jest to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zaineresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb.

Przedmiot ubezpieczenia
  • dom jednorodzinny
  • lokal mieszkalny
  • ruchomości domowe
  • stałe elementy lokalu
  • garaż
  • inny budynek
  • ogrodzenie
Zakres ochrony
  • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
  • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres nas ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.

Ubezpieczenia dodatkowe

Spośród opcji dodatkowych możemy wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz przedmiotów osobistego użytku od rabunku (torebka).

Kontakt
tel/fax:
(33) 8214 003
506 031 101

Lokalizacja
ul. Zamoyskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
jak dojechać »Kontakt z naszym agentem
w Wodzisławiu Śląskim

Wszelkie prawa zastrzeżone bausc.pl
słowa kluczowe: ubezpieczenia bielsko-biała, ubezpieczenia bielsko,
bielsko ubezpieczenie