Odpowiedzialność Cywilna
AutoCasco / KRadzież
Dom / Mieszkanie
Nieszczęśliwe Wypadki
Działalność gospodarcza
Wakacje / Wyjazd
Imię i nazwisko:       Telefon:            
Dogodny termin:       Godziny kontaktu:   
Moto - Assistance

Nieszczęśliwe wypadki (NW)

Ubezpieczenie NW

Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:
 • zawału serca i udaru mózgu
 • chorób tropikalnych
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego
Ubezpieczenie może obejmować:
 • śmierć osoby ubezpieczonej
 • stały uszczerbek na zdrowiu
 • naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
 • całkowitej niezdolności do pracy
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pobytu w szpitalu
 • operacji plastycznej
 • opieki w przypadku hospitalizacji
 • rekonwalescencji
 • pomocy finansowej


Kontakt
tel/fax:
(33) 8214 003
506 031 101

Lokalizacja
ul. Zamoyskiego 15/2
43-300 Bielsko-Biała
jak dojechać »Kontakt z naszym agentem
w Wodzisławiu Śląskim

Wszelkie prawa zastrzeżone bausc.pl
słowa kluczowe: ubezpieczenia bielsko-biała, ubezpieczenia bielsko,
bielsko ubezpieczenie